Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

 

Odder - Samsø Lokalforening mandag den 17 februar 2020 kl. 18:00


Pakhuset, 8300 Odder

Dagsordenen

1)     Valg af dirigent
2)     Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år
3)     Godkendelse af regnskab 2017
4)     Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8. dage før generalforsamlingens afholdelse. (18.02.2019)
5)     Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende  planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
6)     Valg af bestyrelse
7)     Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.   suppleant
8)     Valg af en kritisk revisor
9)     Eventuelt

 

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 10 februar 2020.

På tlf.: 61 76 22 76 – mail: odder-samsoe@diabetes.dk

Klik Her